Doç. Dr. EMİNE ÜMİT İZMEN YARDIMCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. EMİNE ÜMİT İZMEN YARDIMCI

T: (0282) 250

M uizmen@nku.edu.tr

W uizmen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası İlişkiler
Ana Bilim Dalı:Uluslararası İlişkiler
Doktora
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 1985-1994
Tez:
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE)
Öğrenim Yılları: 1978-1983
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
2015-
Öğr. Gör. KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2013-2014
Öğr. Gör. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
2012-2016
Öğr. Gör. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2012-2013
Öğr. Gör. Dr. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ
2011-
Öğr. Gör. Dr. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
2009-2010
Öğr. Gör. Dr. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
MURAT SERTEL İLERİ İKTİSADİ İNCELEMELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1998-1999
Öğr. Gör. Dr. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
1998-1999
Araş. Gör. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
1986-1990
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Baş Ekonomist TÜSİAD 2009-2011
Genel Sekreter Yardımcısı TÜSİAD 1998-2009
Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı TÜSİAD 1994-1998
Ekonomist TÜSİAD 1991-1994
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Uluslararası İktisat
Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
Uluslararası İktisadi Kurumlar
Bölgesel İktisat
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DOĞRUEL A. S., DOĞRUEL F., İZMEN YARDIMCI E. Ü., Changes in Exchange Rates and the Performance of Mancufacturing Sectors in Turkey, Topics in Middle Eastern and North African Economies, pp. 3, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Türkiye için Sanayi Politikası Arayışları, İktisat, İşletme ve Fİnans, ss. 9, 2009.
Özgün Makale SSCI
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İZMEN YARDIMCI E. Ü., POLITICAL ECONOMY OF GLOBALIZATION FINANCIALIZATION CRISES, Bölüm: 2000’li yıllarda Türkiye’nin Küresel Ekonomiye Eklemlenme Sürecinin Ekonomi Politiği, Yayın Yeri: IJOPEC Publication, Editör: İsmail Şiriner, Bryan Christiansen, Julia Dobreva, 2016.
Bilimsel Kitap
2. İZMEN YARDIMCI E. Ü., YILMAZ K., Turkey and the Global Economy Neo Liberal Restructuring, Yayın Yeri: Routledge, Editör: Onis, Z. ve F. Senses, 2009.
Bilimsel Kitap
3. İZMEN YARDIMCI E. Ü., In Search For Good Directors, Bölüm: Instituting Corporate Governance in Family Firms in Turkey, Yayın Yeri: CIPE Publications, Editör: Sullivan, John, 2002.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Edirne için orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları, Yayın Yeri: Trakya Kalkınma Ajansı, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Özbay Daş Z., Özbay Y., Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: İhracat ve Sanayi Kenti Gaziantep, Yayın Yeri: TÜRKONFED, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Özbay Daş Z., Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Kırklareli için Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları, Yayın Yeri: Trakya Kalkınma Ajansı, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Özbay Daş Z., Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Tekirdağ İçin Plansız Sanayileşme Tuzağından Çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları, Yayın Yeri: Trakya Kalkınma Ajansı, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
5. İZMEN YARDIMCI E. Ü., KILIÇASLAN Y., TAYMAZ E., Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını, Bölüm: Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü: Yeri, Önemi ve Geleceği, Yayın Yeri: İmge Kitapevi, Editör: Özçelik, E.,Taymaz E., 2015.
Bilimsel Kitap
6. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler: Tunceli Modeli ve 2023 Senaryoları, Yayın Yeri: Fırat Kalkınma Ajansı, 2014.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
7. İZMEN YARDIMCI E. Ü., KILIÇASLAN Y., TAYMAZ E., ÜÇDOĞRUK Y., Sönmez D., Atılım için Bilişim: Türkiye Ekonomisi İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü İle Atılım Stratejisi, Yayın Yeri: TÜBİSAD, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
8. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler: Çorum Modeli ve 2023 Senaryoları, Yayın Yeri: TÜRKONFED, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
9. İZMEN YARDIMCI E. Ü., TURKRES 2011 1 Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu Küreselden Yerele Stratejiler ve Uygulamalar, Yayın Yeri: TURKONFED, Editör: İzmen, Ü., B. Berent, Z.Ü. Daş ve B. Çelikkaleli, 2012.
Bilimsel Kitap
10. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Yeni Dönem Yeni Hedefler, Yayın Yeri: TURKONFED, Editör: İzmen, Ümit, 2011.
Bilimsel Kitap
11. BESİM M., Varer V., SÜREÇ Y., Çilsal Ö., İZMEN YARDIMCI E. Ü., Avrupa Birliği Kapı Aralığına Sıkışmış Ülke Kuzey Kıbrıs, Yayın Yeri: TÜSİAD, 2009.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
12. İZMEN Y. E. Ü., Türkiye de Büyüme Stratejileri, Yayın Yeri: TÜSİAD, Editör: İZMEN YARDIMCI EMİNE ÜMİT, 2005.
Bilimsel Kitap
13. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Türkiye’de Büyüme Stratejileri, Bölüm: Geçmişte ve Günümüzde Büyüme Stratejisi Uygulamaları, Yayın Yeri: TÜSİAD, Editör: İzmen, Ü., 2005.
Bilimsel Kitap
14. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Hamzaoğlu T., Süzük A., Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye’de Kamu Sektörü Göstergeleri, Yayın Yeri: TÜSİAD, 2003.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
15. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Candemir B., KKTC Ekonomisi ve Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yayın Yeri: TÜSİAD, 1998.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Actors of Globalization Turkish Case Study, International Congress of Management, Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
2. İZMEN YARDIMCI E. Ü., 2000 li yıllarda Türkiye nin Küresel Ekonomiye Eklemlenme Sürecinin Ekonomi Politiği, 7th International Conference of Political Economy (28.06.2016-30.06.2016).
Tam metin bildiri
3. DOĞRUEL A. S., DOĞRUEL F., İZMEN YARDIMCI E. Ü., Changes in Exchange Rates and the Performance of Mancufacturing Sectors in Turkey, Topics in Middle Eastern and North African Economies (03.01.2010-06.01.2010).
Tam metin bildiri
4. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Export performance by provinces, protectionism and the role of business in Turkey, EconAnadolu (17.09.2009-19.09.2009).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Özbay Daş Z., Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermayenin Önemi: Gaziantep Örneği, 16, Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (01.12.2016-02.12.2016).
Tam metin bildiri
2. İZMEN YARDIMCI E. Ü., GAZİANTEP’TE EKONOMİK YAPININ DEĞİŞİMİNDE İHRACATIN ROLÜ, 15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi (03.12.2015-04.12.2016).
Tam metin bildiri
3. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Özbay Daş Z., Tekirdağ’da Ekonomik Yapının Değişimi, EconHarran’14 Ulusal Ekonomi Kongresi (23.10.2014-24.10.2014).
4. İZMEN YARDIMCI E. Ü., Sanayinin Gelişmesi Stratejileri ve Rekabet Gücünün Artırılması Çalışma Grubu Sunumu, 4. İzmir İktisat Kongresi (05.05.2004-09.05.2004).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Uluslararası Projeler
1. Implementation of the EC Communication Strategy for Enlargement in Turkey, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Yönetici, 01.02.2003-31.07.2003.
Üyelikler
Uluslararası Mübadele Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Üye, 2016-2017.
Uluslararası Mübadele Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Üye, 2016-2017.
The Regional Science Association Interntional 2016 World Congress Düzenleme Kurulu Üyesi, Üye, 2016-2016.
16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bilim Kurulu, Üye, 2016-2016.
EconHarran Bilim Kurulu Üyesi, Üye, 2014-2014.
İstanbul Üniveristesi Sosyoloji Dergisi Hakem Heyeti Üyesi, Üye, 2013-2017.
TURKRES Bilim Kurulu ve Organizasyon Komitesi üyesi, Üye, 2011-2012.
BBTMK, Üye, 2011-.
Middle East Economic Association, Üye, 2010-2016.
MEEA, Üye, 2010-2011.
Sanayinin Rekabet Gücünün Artırılması Daimi Özel İhtisas Komisyonu, Üye, 2007-2009.
TUSIAD-Koc Universitesi Ekonomik Araştırma Forumu İcra Kurulu Üyesi, Üye, 2003-2010.
TUSIAD- Sabanci Universitesi Rekabet Forumu İcra Kurulu Üyesi, Üye, 2003-2008.
Yatırım Ortamını iyileştirme Koordinasyon Kurulu Yönelnedirme Komitesi, Üye, 2001-2010.
Business and Industry Advisory Committee to the OECD, Üye, 1998-2010.
Economic and Financial Affairs Committee, Business Europe- Union of Industrial and Employer Confederations of Europe, Üye, 1996-2010.